Instalacja powietrznej pompy ciepła

W sierpniu 2020 roku firma Energo-Term wykonała pokazową instalację powietrznej pompy ciepła, umożliwiającą zademonstrowanie wariantowego trybu pracy w układzie grzania/chłodzenia, jak również biwalentnego w połączeniu z kotłem gazowym, instalacją solarną i fotowoltaiczną.