Instalacja pokazowa

W 2011 roku firma wykonała demonstracyjną instalację solarną z możliwością bezpośredniej obserwacji jej pracy, jak również online.